Inleiding

Klinisch leiderschap is het beïnvloeden van professionals in een medische setting, gericht op het realiseren van bepaalde doelen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft waarom leiderschap vooral nu van belang is
  2. U begrijpt dat het bij leiderschap vooral om verbinden gaat   
  3. U houdt expliciet rekening met een aantal principiele dilemma's
  4. U bent in staat professionals individueel aan te sturen
  5. U bent in staat een team van professionals aan te sturen
  6. U balanceert tussen routine en innovatie 
  7. U draagt zorg voor passende eigen ontwikkeling
  8. U kiest een bij uw context passende stijl

NB: Is klinisch leiderschap wezenlijk anders dan andere vormen van leiderschap? Zie ook: Medical Authority!