Inleiding

Organisatieleer of -kunde bestudeert het gedrag van organisaties in termen van determinanten en processen en hoe deze organisaties het meest doeltreffend kunnen worden bestuurd. Als vakgebied is het mede gericht op de ontwikkeling van methoden en technieken voor organisatieanalyse en -ontwerp. Organisatieleer is nauw verwant met bedrijfskunde en baseert zich vooral op de sociale wetenschappen. Om goed te organiseren, is het van belang om van de belangrijkste concepten en begrippen kennis te nemen.

Hoe doe ik dat?

  1. U verdiept zich in de meest gangbare definities en begrippen (zoals sectoren, processen etc.)
  2. U bent bekend met gebruikelijke rechtsvormen en structuren (BV, NV, Stichting etc.)
  3. U stelt zich op de hoogte van historie en de belangrijkste grondleggers van de organisatieleer
  4. U maakt zich enkele basale noties over het begrip leiderschap eigen
  5. U verdiept zich in de meer basale en fundamentele theorieen
  6. U neemt kennis van vakgebieden als Arbeids-, Organisatie- en/of Personeelspsychologie.