Inleiding

Klinisch leiderschap vraagt het beschikkken over metacompetenties. Dit zijn de professionele vaardigheden waardoor men, ondanks wisselende contexten en perspectieven, klinisch leiderschap professioneel en verantwoord kan invullen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U bent in staat diverse algemeen professionele rollen te vervullen, zoals communicator, organisator etc.
  2. U weet met wat voor soort probleem of vraagstuk u te maken heeft, bijv. een kennispuzzel of een waarderingsvraagstuk
  3. U weet complexiteit terug te brengen tot hanteerbare proporties; u gaat pragmatisch te werk 
  4. U beseft dat u altijd vanuit een bepaald mens- of wereldbeeld denkt, bijv. humanistisch of levensbeschouwelijk. 

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp