Vorm: Begeleiden

Begeleiden is een vorm van behandelen, waarbij psychologisch welbevinden en sociaal functioneren centraal staat. 

Hoe doe ik dat?