Vorm: Behandelen

Behandelen is ingrijpen in het leven van de ander om diens problemen op te lossen.


Hoe doe ik dat?
U doorloopt de volgende stappen:
a. 
kennismaking- en probleemoriëntatie;
b. 
diagnostiek; 
c. 
indicatiestelling; 
d.
informed consent; 
e.
behandelen; 
f. 
afsluiting.