Professionele rollen

Onder een rol verstaat men een samenhangend geheel van gedragsregels dat de professional houvast biedt in de uitoefening van een bepaalde functie.

Hoe doe ik dat?
Afhankelijk van uw doelstellingen kiest u voor:
- acquisiteur
- adviseur
- coach
- communicator
- facilitator
- leidinggevende
- ondernemer
- projectleider
- relatiemanager

*) ontleend aan: De Nieuwe Professional (Kwakman & van Hulst, Mainpress)