5. Teams aansturen

Klinisch leiderschap komt vooral tot uiting in het beinvloeden van groepen, zoals (multidisciplinaire) teams. Dit vereist dat men de onderlinge samenwerking zo kan managen dat synergie ontstaat.   

Hoe doe ik dat?

  1. U stimuleert een cultuur die gericht is op samenwerking 
  2. U stimuleert openheid en het delen van kennis
  3. U creërt dwarsverbanden, bijvoorbeeld door het organiseren van themabesprekingen
  4. U bevordert de vorming van thematisch werkende teams
  5. U faciliteert alles wat leidt tot binding, zoals bijvoorbeeld rond Lief & Leed
  6. U grijpt in als er ergens iets mis gaat in de samenwerking.   

Verder naar Innovatie