6. Innovatie

Stilstand is achteruitgang dus innovatie een must. Maar routine is ook nodig, al was het maar om voldoende rust, veiligheid en vertrouwen in de organisatie te houden. Als klinisch leider is men verantwoordelijk voor een passende balans tussen routine en innovatie.

Hoe doe ik dat? 

  1. U zorgt voor een (verdere) ontwikkeling van het team als geheel 
  2. Zorg voor periodieke zelfevaluatie van een team en bespreek de resultaten openlijk
  3. Investeer in de juniorprofessionals 
  4. Zorg voor een passende (verdere) ontwikkeling van de mensen om u heen

Verder naar Persoonlijke ontwikkeling