Wat is coaching?

Coaching is de verzamelnaam voor diverse vormen van persoonlijke begeleiding met als gemeenschappelijk doel de persoonlijke effectiviteit van de coachee te vergroten. Begeleid door een coach reflecteert de coachee op zijn of haar werk en werkwijze en verkent daarmee de mogelijkheden om zich daarin verder te ontwikkelen. Naast vergroting van persoonlijke effectiviteit in strikte zin, kan men coaching ook gebruiken als instrument ter bevordering van reïntegratie na ziekte of burn-out, of bij oriëntatie op een nieuwe functie. Coaching is in principe geschikt voor iedereen bij tal van persoonlijke en professionele vragen