Verankering in organisatie

Vaak vindt coaching plaats in het kader van werkbegeleiding en supervisie. In dat geval is treden leidinggevenden en/of staffunctionarissen van het eigen organisatieonderdeel op als coach.

De coördinatie van coaching in overige zin is doorgaans in handen van een intern of extern expertisecentrum. Er is meestal een pool van coaches beschikbaar met een grote diversiteit aan eigenschappen zodat het vrijwel altijd mogelijk is een goede match te maken tussen coachee en coach.

De coachingscoördinator is het centrale aanspreekpunt en draagt zorg voor een transparante en gestandaardiseerde werkwijze.