Coaching (op basis van gelijkwaardigheid)

Doel
Optimaliseren van het persoonlijk functioneren in een bepaalde functie of positie, vooral door het vergroten van de eigen mogelijkheden om de concrete resultaten in het werk te beïnvloeden

Inhoud
Aan het werk gerelateerde situaties of problemen.

Verantwoordelijkheid t.a.v. cliënt
Hoog

 Verantwoordelijkheid t.a.v. instelling
Gemiddeld

Beschikbaarheid
Beschikbaar na bemiddeling via coördinator.

Kosten
Afhankelijk van declaratiecultuur en niveau van coaching.