Werkbegeleiding

Doel
Optimaliseren dienstverlening, zowel kwantitatief als kwalitatief, overeenkomstig het beleid van de instelling en de eisen aan het beroep

Inhoud
Methodieken, procedures, regels, normen zoals gesteld door enerzijds de beroepsvereniging en anderzijds de organisatie. Naast individuele werkbegeleiding kan men ook deelnemen aan de cursus Werkbegeleiding.

Verantwoordelijkheid t.a.v. cliënt
Hoog

Verantwoordelijkheid t.a.v. instelling
Hoog

Beschikbaarheid
In principe onbeperkt (door eigen leidinggevende of staffunctionaris)

Kosten
Doorgaans t.l.v. organisatie