Cursus Werkbegeleiding

De cursus Werkbegeleiding biedt kennis, inzicht en vaardigheden in de methodiek van begeleiden van nieuwe medewerkers, stagiairs en leerlingen in de directe beroepsuitoefening. Elke cursusdag heeft een thema waarin één van de rollen van de werkbegeleider centraal staat. De thema's zijn ruim geformuleerd. Daardoor is er ruimte voor persoonlijke invulling. Van de cursist wordt verwacht dat hij tijdens de cursus een stagiaire of leerling begeleidt