Sturingssytematiek

Hoe doe ik dat?
U hanteert in hierarchische volgorde de volgende concrete sturingsgebieden:
1. De hoogste prioriteit, hij noemt dat ‘goud’, verdienen de aandacht voor de professional, de
normen en waarden van de organisatie en de faciliteiten. Van minder belang maar eveneens van
hoge prioriteit, ‘zilver’ in Wanrooys vocabulaire, zijn de kwaliteit van de producten en diensten en
de onderlinge afstemming.

Standaardisatie, de markt- en klantvraag en de financiële resultaten omschrijft hij als sturingsgebieden
die als randvoorwaarde permanent aandacht van de leidinggevende vragen. ‘Brons’ dus.
Het bewaken van het uitvoerende werk als laatste van de negen sturingsgebieden is relatief van
minder betekenis of kan zelfs averechts werken.