Motivatie

Onder motivatie verstaat men de gedrevenheid van mensen om bepaalde activiteiten uit te voeren. Motiveren is het leggen van verbanden tussen belangen en gedrag zodat die gedrevenheid ontstaat. Basale motieven zijn het maximaliseren van plezier & nut en het minimaliseren van onzin & pijn. Sturen op motiviatie is maatwerk omdat iedereen op eigen wijze invulling geeft aan deze basismotieven.

Hoe doe ik dat?