Personal Commitment Statement (PCS)

Onder een PCS verstaat men een afspraak met de individuele professional over wat hij het komende jaar van plan is te gaan doen om de collectieve ambitie van de organisatie dichterbij te brengen. Daarbij behoort ook dat men achteraf toetst wat er tot stand is gebracht. In dat kader is het zaak om doelen te formuleren in meetbare resultaten, maar dat is niet mogelijk of wensenlijk, bijvoorbeeld omdat de kosten soms daarbij de baten overtreffen.