Erkenning verwerven (als LG)

Het is inherent aan professionals, immers relatief zelfstandig werkende experts,  om iemand niet zonder meer als leidinggevende te erkennen. Men moet zich als LG die erkenning verwerven.

Hoe doe ik dat?