Fuzzy logic

Het creeren van formele structuren is wenselijk om houvast te bieden, maar gezien de ziich almaar sneller veranderende wereld waarin we leven, wordt het precies en stapsgewijs plannen van de toekomst steeds lastiger. Scenario’s ontwikkelen is wellicht de best denkbare vorm of nog liever: concentreren op het hier en nu en te zorgen voor voldoende flexibiliteit om snel te kunnen inspelen op veranderingen. Ook het stimuleren van grensoverschrijdende samenwerking is een optie zodat vage (fuzzy) en pluriforme structuren ontstaan.