5.1 Stimuleer 'samen'

Samenwerking moet groeien onder het motto 'Een voor allen, allen voor een'. Het stimuleren van samenwerking kan men dan ook het best gefaseerd ter hand nemen.

Hoe doe ik dat?

In de beginfase geldt:

Als het team eenmaal draait, geldt:

Terug naar Teams aansturen