5.5 Faciliteren

Faciliteren is het scheppen van randvoorwaarden en de belangrijkste daarvan is de heersende
cultuur. Staat men open voor elkaar, deelt men kennis, zoeken professionals elkaar op, zijn
de omgangsvormen formeel of informeel? E-mail, intranet, nieuwsbrieven, een smoelenboek, het zijn allemaal zaken die een positieve invloed kunnen hebben.

Hoe doe ik dat?

Terug naar Teams aansturen