5.6 Ingrijpen!

In het algemeen geldt dat bij een inhoudelijk conflict men snel tot actie moet overgaan, maar daarbij wel zorgvuldig te werk gaat. 

Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie ook: conflict hanteren (ELO-Communicatie)

Terug naar Teams aansturen