Self propelling team

In principe hoort men er als leidinggevende voor te zorgen dat een team als het ware zijn energie gaat leveren; men spreekt wel van self propelling teams.

Hoe doe ik dat?

Terug naar Stimuleer samen