Coachen vanaf de zijlijn

Naarmate het team hechter wordt, kan de manager meer op afstand gaan sturen. De rol van de LG verschuift daarmee naar die van coach vanaf de zijlijn.

Hoe doe ik dat?

Terug naar Stimuleer samen