Ontwikkelingsfasen kenniswerkers

De professionele ontwikkeling verloopt niet helemaal linair, maar doorloopt een aantal stappen of fasen. als LG houdt men daar rekening mee.

Hoe doe ik dat?
U stemt uw activiteiten af op de kenmerkende aspecten van iedere fase d.w.z.: