Type kenniswerker

Binnen de kenniswerkers maakt men wel onderscheid naar twee typen kenniswerkers:
- de R-prof is iemand die meer routinematig werkt
- de I-prof die vooral improviserend of innoverend te werk gaaat.  
Als LG weet men dat beide typen nodig zijn, maar dat men beide een andere benadering qua loopbaan moet bieden.

Hoe doe ik dat?

zich in de regel tot een ware meester in een bepaalde tak van sport. Maar de manager dient er
samen met de persoon in kwestie voor te waken dat hij niet op een dood spoor belandt, bijvoorbeeld
omdat zijn specifieke kennis en expertise verouderd raken. Tijdig nieuwe routines leren
kan een oplossing vormen.

DNP -DE PROFESSIONAL ALS LEIDINGGEVENDE ©2007 MainPress BV / Academic Service


De I-prof blijkt vaak in staat zich tot op hoge leeftijd de ‘state-of-the-art’ informatie op het vak gebied
eigen te maken. Waar de loopbaan van de R-prof lineair lijkt, is die van de I-prof cyclisch,
hoewel het ook voorkomt dat de I-prof in een latere fase meer op een R-prof gaat lijken. Het is
mede aan de manager om de I-prof de kansen te bieden om scherp te blijven.

COMPETENTIES PLUS