8.2 Lerende organisatie

Organisaties moeten steeds flexibeler worden en zich aanpassen aan steeds sneller veranderende omstandigheden. Leiders weten dat men kennis en know-how zich snel door de organisatie moet laten verspreiden om op die manier een lerende organisatie te creëeren. 

Hoe doe ik dat?

Meer weten? Zie Filosofische uitgangspunten (onder 1. Waarom leiderschap?)