Communicatie kan men niet uitbesteden

Geen enkele professional kan zich aan (het belang van) communicatie onttrekken. Alles wat men doet of laat, beïnvloedt anderen en dient men derhalve zelf te beheersen.

Hoe doe ik dat?