Meer dan iets vertellen

Het Latijnse woord ‘communicare’ betekent zowel verbinden als samen delen. Het verwijst naar datgene wat men gemeenschappelijk heeft. Communicatie is bij voorkeur tweerichtingsverkeer, waarbij het scheppen van een gemeenschappelijke betekenis centraal staat.

Hoe doe ik dat?