Informatiemanagement

Het uitwisselen van informatie en samenwerken zijn van levensbelang in een snel veranderende omgeving, waarin mensen steeds kritischer en mondiger worden. Flexibiliteit is geboden, maar vraagt wel om afstemming en dus om communicatie, zowel extern als intern. 

Hoe doe ik dat?