Belang van communicatie

In een tijd van snelle veranderingen speelt communicatie op organisatorisch niveau een belangrijke rol. Nieuwe media bieden de mogelijkheid sneller, breder en flexibeler informatie uit te wisselen dan oude media, maaar vragen ook om een hoger niveau van beheersing. Dit belang van communicatie wordt nog versterkt door het fenomeen bedrijfscultuur. Het stelsel van normen en waarden van een organisatie kan medebepalend zijn voor het succes van de organisatie. Interne communicatie en educatie vormen noodzakelijke en zelfs cruciale processen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen en te houden.

Op inidivueel niveau geldt dat werk niet meer wordt gezien als noodzakelijk kwaad, maar als onderdeel van persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing. Medewerkers zijn op zoek naar een prettige, motiverende sfeer en willen betrokkken zijn bij wat er in hun organisatie gebeurt. Dit vereist dat men medewerkers snel ïnformeert, maar ook naar hen luistert.