Communicatie & verandering

Alles is continu in beweging en dus zijn reorganisaties aan de orde van de dag zijn. Het gaat daarbij niet alleen om het herinrichten van de organisatie en de daaruit voortvloeiende bijstelling van kennis of gedrag. Het gaat steeds vaker om een op permanent leren gerichte houding te bewerkstelligen bij medewerkers in alle lagen van de organisatie. Communicatie is daarbij van vitaal belang.