Faciliteren van werkprocessen

Onder het faciliteren van werkprocessen verstaaat men het zorgen voor taakinformatie.

Hoe doe ik dat?