Richten van de organisatie

Onder het richten van de organisatie verstaat men het verspreiden van beleidsinformatie zodat iedereen weet waar het om draait in de organsiatie (alle neuzen dezelfde kant uit) en wat zijn of haar rol daarin is.