Communicatie bij verandering

Communicatie is een belangrijk hulpmiddel, ook in veranderingstrajceten. Het is dan ook van belang communicatie strategisch en planmatig in te zetten.

Hoe doe ik dat?