Communicatieplan

Communicatie is uitermate contextgevoelig en het dan ook lastig om op dit gebied te werken met panklare recenten.Toch is het, zeker bij grotere projecten, verstandig een communicatieplan te hanteren. U creert daarmee een kader voor de te nemen stappen en voor de betrokkenen bij de uitvoering. 

Hoe doe ik dat?

NB: Ingewikkelder ligt het natuurlijk als het niet gaat om een enkel project, beleidsbeslissing of veranderingstraject,
maar om de interne communicatie van een organisatie. Dan gaat het om veel meer dan het communicatieplan; dan gaat het om structuur en eventueel zelfs cultuur.