Communicatie als interactie

Afstemming op gelijkwaardig niveau is geen eenmalige gebeurtenis, maar een proces. Er is sprake van een voortdurende stroom van allerlei boodschappen die via een breed pallet van media, en tussen allerlei zenders en ontvangers wordt uitgewisseld.  

Hoe doe ik dat?