Leren leren

Coachen richt zich op het vergroten van de zelfverantwoordelijkheid en zelfregie voor de eigen ontwikkeling van de coachee. Onder zelfregie verstaant men 'actief handelen' en 'zelfstandig denken' vanuit de doelen van de organisatie en zichzelf als individu. Daarmee stimuleert coaching persoonlijk 'ondernemerschap' en vooral leren om te (blijven) leren.

Hoe doe ik dat?