Rollen als coach

Als coach dient men zijn rol steeds aan te passen aan de specifieke situatie van de coachee. Waar junioren vaak behoefte heeft aan taakgerichte sturing, leidt dat bij senioren tot irritatie etc. Een coach maakt mensen bewust van hun eigen referentiekader, hun verborgen aannamen en mentale modellen en helpt hun om die te veranderen.

Hoe doe ik dat?