Structuur van het coachingsproces

Coaching kenmerkt zich procesmatig door een vaste structuur en doelgerichte, gefaseerde aanpak. 

Hoe doe ik dat?