Pendelen tussen expert- en coachrol

Veel coaches zijjn naast coach ook zelf inhoudelijk professional. En andersom, veel inhoudelijk professionals doen naast hun gewone werk ook aan coaching. Dat vereist flexibiliteit en helderheid in het hanteren van de juiste rol.

Hoe doe ik dat?