Rol: Facilitator

Faciliteren is ondersteuning bieden, de dingen gemakkelijker maken. Dat heeft vooral betrekking op het nemen van besluiten. Een facilitator is iemand die helpt om  waardevolle besluiten te nemen en te effectueren. 

Hoe doe ik dat?

2. Het concept interactieve benadering
3. De rol van de facilitator
4. De interactieve benadering: proeven van de praktijk
5. Vanuit een vraag- naar een resultaatgerichte workshop
6. Het proces versus de inhoud
7. Technieken, methoden en werkvormen
8. Instrumenteren: oog voor context en detail
9. Leren en faciliteren