6.2 Zelfevaluatie

Teamwerk vraagt regelmatige afstemming, waarbij de (oorspronkelijke) doelstellingen als ijkpunt fungeren en de leidinggevende de procedurele gang van zaken bewaakt. 

Hoe doe ik dat?

Terug naar Innovatie