Ontwikkelingsgericht coachen

Ontwikkelingsgericht coachen stelt niet zozeer een specifiek probleem centraal als wel de gehele ontplooiing van de coachee.

Hoe doe ik dat?