Omgaan met ICT

Omgaan met moderne ict-middelen en nieuwe media (Internet, Twitter, videoconferencing en groupware, vereist niet alleen technische vaardigheid, maar ook inzicht in de (on)mogelijkheden van deze middelen en media.

Hoe doe ik dat?