Kiezen voor strategische klanten

Relatiemanagement werkt volgens economische
principes: men investeert daar waar de te verwachten meeropbrengsten – in materiële maar ook in
immateriële zin – het hoogst zijn. Dat geldt voor klanten, maar ook voor verwijzers, intermediairs,
adviseurs etc. Het is van belang om helder zicht te krijgen op te verwachten kosten en baten.

Hoe doe ik dat?