De vier P's van RM

De kern van relatiemanagement is dat men zo veel nuttige en aangename dingen voor de klant doet,
dat de klant graag bereid is daar het een en ander tegenover te stellen. De evenwichtstheorie in de
sociale psychologie beschrijft dit mechanisme: in relaties streven we relatieve gelijkheid na ten
opzichte van de andere partij. Dat gaat niet alleen zo onder vrienden, maar ook in projectgroepen
en eveneens tussen zakelijke relaties.

Hoe doe ik dat?

Het zeer brede en diverse palet aan mogelijkheden met betrekking tot relatiemanagement laat
zich ordenen naar twee gezichtspunten:

• Zijn de activiteiten rechtstreeks gericht op de ‘core business’ van de opdrachtgever of niet?
• Zijn de activiteiten rechtstreeks gericht op de persoon van de opdrachtgever of niet.
Door deze twee vragen te combineren, komen we tot de vier P’s van relatiemanagement:

• het Project ofwel de opdracht zelf,
• de
Persoon van de opdrachtgever,
• het
Proces van samenwerken en
• het
Partnership dat u met uw opdrachtgevers wenst aan te gaan.
Op elk van deze vier P’s gaan we nader in.