Professional als RM

Relatiemanagement houdt dus in dat men extra aandacht geeft aan klanten die bijdragen aan de
drie doelstellingen, omzet, continuïteit en winstgevendheid. Idealiter gaat het dan om die
klanten bij wie alle drie de doelstellingen haalbaar zijn, maar dat is in de praktijk niet altijd
mogelijk. In ieder geval dient men zich bij de relaties die belangrijk zijn steeds af te vragen
welke doelstelling of combinatie van doelstellingen men daarbij voor ogen heeft. Keuzes maken,
dat is óók relatiemanagement!

Hoe doe ik dat?

Er zijn vier mogelijke routes naar het verwerven van nieuwe opdrachten:

1. Bij lopende opdrachten de verwachtingen van de klant overtreffen.
2. Gericht relaties onderhouden.
3. Nieuwe klanten werven.
4. Nieuwe, innovatieve diensten ontwikkelen.
Bij elke van deze vier routes kunnen we een bijbehorend ‘commercieel’ profiel van een professional
schetsen, namelijk:
klantenbinder, vertrouwenspersoon, marktontwikkelaar en tot slot
innovator.

Hiernaast is van belang te weten welke relaties en competenties er spelen