Algemene wijsheden over RM

  • Besef dat tevreden klanten niet vanzelf trouwe klanten zijn. Klanten die u waarderen met een 9 of hoger zijn behlave vaste klanten (klandizie) ook uw ambassadeur.
  • Kies voor strategische klanten. Een klein aantal relaties is verantwoordelijk voor het grootste deel van de inkomsten. Houd die belangrijke, strategische relaties dus in ere. 
  • Hoe beter u uw klant en zijn ontwikkelingen volgt, hoe beter u in staat bent hem daarbij te ondersteunen. Ken niet alleen uw klant, maar ook zijn business en zorg voor zichtbare toegevoegde waarde. 
  • Effectief relatiemanagement begint en eindigt
    doorgaans met de uitvoering van de opdrachten zelf. De relatie krijgt vorm in het directe contact met de klant! 
  • Relatiemanagement slaagt alleen als de hele organisatie daarop is ingericht. Het raakt alle processen in een organisatie, zowel strategisch, organisatorisch als operationeel. 

  •