Vertrouwen & Gunnen (de marketingpiramide)

Men kan de mate van 'vertrouwen & gunnen' hierarchisch ordenen, als ware het een piramide.

Hoe doe ik dat?