Strategie per categorie

 Alvorens een strategie per categorie te bepalen, is het noodzakelijk heldere, ambitieuze en meetbare doelstellingen te formuleren.

Hoe doe ik dat?

 Want in de zakelijke
dienstverlening is mond-tot-mondreclame nog altijd het sterkste acquisitiewapen.

En passant
even een belangrijke tip:

Zodra duidelijk is welke relaties in welke categorieën zijn ingedeeld en wat u met die relaties wilt
bereiken, gaan we bepalen hoe we dat precies gaan
aanpakken. Uw tijd is echter beperkt en dat
dwingt u om keuzes te maken. Misschien kunnen er van elke tien klanten dus maar twee of drie
een strategische klant zijn.